Leenex:

:
· 28.05.2009
:
· 00:00 ()
· 01:00
· 02:00
· 03:00
· 04:00
· 05:00
· 06:00
· 07:00
· 08:00
· 09:00
· 10:00
· 11:00
· 12:00 ()
· 13:00
· 14:00
· 15:00
· 16:00
· 17:00
· 18:00
· 19:00
· 20:00
· 21:00
· 22:00
· 23:00

28.05.2009 - 23:00

, ff> [22:59:45] ...
, _> ... ...
, ff> , . !
Bobrik61, Sweet_Imp>
_, > ... .. .. ..
Sweet_Imp, Bobrik61> ?
ff, >
Bobrik61, Sweet_Imp>
, > , - ! . , !!! , .
Sweet_Imp, Bobrik61> ? !
, > ?
_, > ?
!!!!!!, Denim> ....
CaFFedRa, konfetik> ,
Denim, > [23:02:40] ?
, > , . , . , , , . , !
, > [23:03:09]
, _> !
Bobrik61, Sweet_Imp> ,
_, > )))
, > ))) )))
, , , 359530732
, _> , ...))))
_, >
_, > ... ?
Denim, malenka17> [23:04:40]
Sweet_Imp, Bobrik61> .
, > . . ) ().
, _> ...
, > . .
ff, > ... )))
, kuzma> [23:05:49] ?
, _> , ...))))
_, > ?)
_, > ?
, kuzma> [23:06:33]
, _> ...
Bobrik61, Sweet_Imp> !!
, > ?
EmO, Sweet_Imp>
, > [23:06:33] )
, >
Sweet_Imp, Bobrik61> , ? , .
EmO, Sweet_Imp> ?
, _> ...))))
, > [23:07:17 ]
EmO, Sweet_Imp> ???
, _> ?)
kuzma, > [23:07:17] ?
Sweet_Imp, EmO> , . .
EmO, Sweet_Imp>
, > 10... , 12 ... ... !
ff, > ?
, , kuzma> ?
_, > ... )
kuzma, >
EmO, Sweet_Imp> .. ?
, > . !
, _> ...
Bobrik61, Sweet_Imp> ,
MFS, _, > [23:09:17] [23:09:36] ?
kuzma, > , ,
Sweet_Imp, EmO> ..., .. ..
, > ) )
BabyImp, > , !!!!!!!!!!! !!!
_, > ? ???
Denim, !!!!!!> ? ...
, ff>
EmO, Sweet_Imp> ??
, kuzma>
_, > ))
ff, >
_, MFS>
!!!!!!, Denim> ....
Sweet_Imp, EmO> , . , .
Cfif, ! ?
, _>
Denim, !!!!!!> )
ff, >
, MFS> [23:10:20]
_, >
_, > ))
EmO, Sweet_Imp> ???
MFS, _>
_, > )
Bobrik61, Sweet_Imp>
_, >
Sweet_Imp, Bobrik61> .
_, MFS> .. ..
, ff> ???
, _> .[23:13:12]
, _> , ))))
Bobrik61, Sweet_Imp> ,
konfetik, , , >
MFS, _> .............. ( ) ....
, > ???
, emo> ???
_, > ?
_, MFS> ?
konfetik, _____>
, > . )
, > , , :
_____, konfetik> ????
, > , -
, _> .. !. \
, emo>
konfetik, > ?
, _> ... ...
, _>
, BabyImp>
Sweet_Imp, EmO> .. .. ..
konfetik, _____> ?
, >
, konfetik> . ?
, > !
, > ???
_, > - !!!
konfetik, >
Sweet_Imp, > ?
, > ))) )))
, Denim> -
_, > )
Denim, > ?
, konfetik> ))) ))) )
ff, > -
, _> ... ... ...
EmO, Sweet_Imp> )))
Denim, Last Omen> ?
, ff> ???
, konfetik> !
, > !
_____, konfetik> -!!!!
, konfetik> )))) ?
, Denim>
, > !!!!
ff, > ?
konfetik, > [23:17:20]
_, konfetik> )))
Sweet_Imp, EmO> ,..
MFS, konfetik, _, >
, ff> !!!!
_, > ?
i like sex, Sweet_Imp> !!!
, > ,
, > ... !!!!!!
Sweet_Imp, i like sex> , , ?
konfetik, > ?
Denim, > ,
, > !!!!!
Sweet_Imp, i like sex> ? ?
nadprokhorenko, - ???????????????????????????
, > !!! !
, > , .....
, Denim> [23:18:11] , ?
Denim, Last Omen> 1984
, > !!
, nadprokhorenko>
, konfetik> , ...
, > ???
, > )))) !
ff, > ? -!!!!!!
, > )))
, [23:18:46]
konfetik, >
_, > ...
, ff> ,
ff, > "
i like sex, Sweet_Imp> !! !! ...!!!
, > , !
Denim, > ,)
, > ... .... ....
Bobrik61, Sweet_Imp, i like sex> !!
, ff>
, >
, > ?
, konfetik> ... ...))))
, > [23:19:54] )
, > [23:19:33] ???
, Denim> ,
, > ... ....
, > !
konfetik, >
, ...
Sweet_Imp, i like sex> ? , - 80- ?
,
, > !!
, > ....
, _____> ?
nadprokhorenko, > . !!!
, > ...
, _> - ... ...))))
, > ??? !
, > !!!* !!
, _____>
, > ... .... ....
Sweet_Imp, > , , . .
, Denim> [23:21:08]
, > !!
, > !
, > ?
Bobrik61, , !!
_, > ? ?
, > ?
, Denim> ,
, > !!!! ! !
, > ?
, sweet_imp>
, _> , , ...))))
, > .... .... . ....
itonik, , !!!
, Denim>
, > .
, > !
, > [23:23:17]
Denim, > ,
, > [23:22:20] !
, > ?[23:22:33]
, > ... .
, > . .
Sweet_Imp, > , . , , . , ,. .
_, > [23:22:44] ))
, konfetik> [23:22:45] ))
Denim, > [23:23:47]
, >
, > ?
vedmo4ka, > ))))))
, > , ??
, Last Omen> , )(!
Last Omen, > -) ) )
Bobrik61, Sweet_Imp> ,
itonik,
konfetik, Last Omen> [23:24:49]
Last Omen, > ))
vedmo4ka, konfetik>
, > [23:23:39] !
, _> ? - , , ...
Sweet_Imp, > , . .
MFS, vedmo4ka> ....
Denim, > ,?
vedmo4ka, Reydon> ) ?
, Last Omen> ???
ff, > !!!!!!!!!!!!! ???
Last Omen, konfetik>
konfetik, vedmo4ka> ?
aventa, Last Omen>
, Denim> .
vedmo4ka, Last Omen> [23:24:49] !!!!!! ?????
, > ?......
vedmo4ka, konfetik> ))) ?
Last Omen, > .. )
ff, _____>
Denim, > ?
, > !!!!!
, > !!! ....
, Denim>
_, , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reydon, vedmo4ka> ))
, sweet_imp>
Last Omen, vedmo4ka>
, > , !
_, > ? ?
, ff>
Ponshe, >
aventa, > ?
Ponshe, _> [23:26:27] ?
, > , - ....
aventa, > !!!)
, ff> [23:26:58]
, i like sex> ???)))
, Ponshe> ??? !!!!!!
vedmo4ka, Last Omen> [23:26:30] )))) )))
Bobrik61, Sweet_Imp> . .
Denim, >
, aventa> !
ff, >
_, > ?
Sweet_Imp, > - .?.. , ? .
vedmo4ka, Last Omen> ....
, _> ... : MFS
i like sex, Sweet_Imp>
Loveress, i like sex> ? ?
Sweet_Imp, i like sex> . ?
_, > )
Last Omen, vedmo4ka>
, ff> !!!!!! - ! -!!!!!
, _____>
, _> ...
_, > ... -
vedmo4ka, > [23:28:42] ????????????
, vedmo4ka> )))!
_____, > , .....
, sweet_imp> )))))))))))))))
vedmo4ka, BITCH - ADMIN> )
, > [23:28:39]
, _____>
i like sex, Sweet_Imp>
vedmo4ka, > [23:29:34] )))) )))
vedmo4ka, Last Omen> ???
vedmo4ka, BITCH - ADMIN> ? )))
, > ?
Sweet_Imp, > .. .
, Denim> ?
Ponshe, _>
Last Omen, vedmo4ka>
Denim, > )...
BabyImp, . . ?
vedmo4ka, > ??? ))))
, > ? ?[23:30:34]
, > )))
Last Omen, vedmo4ka> -)
_, > . ))
BITCH - ADMIN, vedmo4ka> [23:31:01] !!!
vedmo4ka, Last Omen> [23:30:55] )))
BITCH - ADMIN, vedmo4ka> , ?
Sweet_Imp, i like sex> . ., ?
Cold_as_ice, [23:31:05] - ?
Last Omen, vedmo4ka> )
vedmo4ka, MFS> [23:31:20] ....))
vedmo4ka, BITCH - ADMIN> [23:31:17] )))
Last Omen, .. - )
Ponshe, >
vedmo4ka, Last Omen> [23:31:38] ))))
Last Omen,
BITCH - ADMIN, vedmo4ka> )
MFS, vedmo4ka> ........
, _> ... ...
vedmo4ka, BITCH - ADMIN> [23:31:26] )
BITCH - ADMIN, [23:32:03] ))))))- )))))
Last Omen, vedmo4ka> [23:32:03 ] ?
BabyImp, > [23:32:06 ]
vedmo4ka, BITCH - ADMIN> [23:32:07] ? )))
SilentHill, > !!! !!!
Ponshe, > [23:32:11] ?
, > ?!
vedmo4ka, Last Omen> [23:32:25] ..... ?
Reydon, [23:32:03]
BITCH - ADMIN, vedmo4ka> !
_, > ?
, i like sex>
vedmo4ka, Last Omen> .... )))) ... ))))
, > ?
vedmo4ka, BITCH - ADMIN> [23:32:49] ? )))) - ))
Ponshe, SMS_k@> , ))
, _> ?
Sweet_Imp, i like sex> - . .
Denim, > 4 ,
_, > ....
Ponshe, SMS_k@> )))
, > . )))
konfetik, _____>
, Denim>
, sweet_imp> ))) )))
, , _____> -))))))
, Denim> ...
Loveress, > - ))) . , , - , , , . ... !!!
_____, konfetik> , 2- ...
Denim, > [23:35:14]
vedmo4ka, > .....?????
, _> , ...))))
konfetik, _____>
, > !!
, Denim> ! .
MFS, vedmo4ka> ........
, vedmo4ka> !!!!!!!1
BabyImp, Cold_as_ice> [23:36:35] [23:36:33]
, > [23:36:12]
Sweet_Imp, > .? "" , , .. . , .
vedmo4ka, MFS> [23:36:26] , !!!!
vedmo4ka, > [23:36:29] ....
Cold_as_ice, BabyImp> [23:36:46] "")))
, > [23:36:22] ?
, >
Sweet_Imp, Loveress> , .
_____, konfetik>
, > [23:37:12] ?
, vedmo4ka> ((( ! !
, sweet_imp>
, > [23:37:22]
konfetik, _____>
, [23:37:36]
BabyImp, kuzma> ?
Loveress, > -.. ...
, > [23:37:39] !
_, > ?
Sweet_Imp, > , . . "" . .
_, konfetik> .. ...
, vedmo4ka> .
konfetik, _> [23:38:57]
, > !? ..
vedmo4ka, > !!!! ...(((
MFS, > .....* ?*
_, konfetik> .. 10 )
, > !
_, > ... ...
, > " "
, vedmo4ka> ))) )))
MFS, > [23:40:21] ?
vedmo4ka, > [23:39:57] ...." ???"
, > 12 !!!!!!!!!!
, MFS> ! ! * !!!
, > [23:40:58 ] [23:39:57]
, > )
, MFS> [23:40:45] , ???
, _> ... ... - 12 ... ))))
, > [23:41:15] ?
Ponshe, LELKA>
MFS, > [23:40:58] ....... ?
_, konfetik> .. ..
, MFS . :
, >
MFS, >
vedmo4ka, > ....., ... .... ??????
Denim, > )
_, > 12 ?*
Ponshe, vedmo4ka> [23:42:19] ))))
MFS, >
, > [23:42:16]
, Denim>
_, vedmo4ka> ?
vedmo4ka, Ponshe> [23:42:35] ))
, MFS, > , !
, sweet_imp> ))) )))
Ponshe, vedmo4ka> [23:42:51]
Denim, > ,
vedmo4ka, Ponshe> [23:43:02] ...
vedmo4ka, MFS> [23:42:53] , ...
, >
Ponshe, vedmo4ka> ))) ?))
, _> , , ...
vedmo4ka, > , ???????
, misterxxx> ???
SYLT@N, vedmo4ka> [23:42:19] !
vedmo4ka, Ponshe> [23:43:32] )))
, Denim>
MFS, vedmo4ka>
Sweet_Imp, .. .
vedmo4ka, Ponshe> ? )))
Ponshe, vedmo4ka> ?
SYLT@N, vedmo4ka> [23:43:46] !!!
, >
Ponshe, vedmo4ka> [23:44:24]
, )
vedmo4ka, SYLT@N> [23:43:51] ))) )))
vedmo4ka, Ponshe> [23:44:26] ))) ))))
vedmo4ka, SYLT@N> [23:44:31] ? ?
Ponshe, vedmo4ka> [23:45:02]
MFS, > ....
, > ?
Loveress, > ,
SYLT@N, vedmo4ka> ! ???
_, > ?
, >
vedmo4ka, Ponshe> [23:45:15] )))
, > )) ) ?
vedmo4ka, SYLT@N> [23:45:28]
, > !
SYLT@N, vedmo4ka> [23:44:47] ???
, _> , , ...
, > !!!! !!!!! !!!!!
Ponshe, vedmo4ka> ?
, > ! !
vedmo4ka, SYLT@N> [23:46:20] .... )) )))
LELKA, Ponshe> .
, _____> [23:44:40] , ???
vedmo4ka, Ponshe> [23:46:41] ...
Ponshe, LELKA>
_, > ?
vedmo4ka, SYLT@N> [23:47:12] ))))
, sweet_imp>
Denim, > ) ?
, > ?
_____, > !!!!!
i like sex, > ???
Ponshe, > [23:48:05] ?
, > ?
, Denim> ? ?
SYLT@N, vedmo4ka> )))))))))))))
, > !!!!!!
Reydon, >
vedmo4ka, > ? )))))
CTAC776, 2 www . peredovaya .ru/?ref=auk5m3uh
LELKA, Ponshe> -
vedmo4ka, SYLT@N> [23:48:14] ))) )))
, Reydon>
Ponshe, LELKA>
, _> , ...
_____, vedmo4ka> [23:48:28] ??
vedmo4ka, MFS> [23:48:48] )))
, > , ?
Reydon, vedmo4ka>
Sweet_Imp, > , ?
vedmo4ka, _____> [23:48:57] )))
Ponshe, LELKA>
BabyImp, > ?
CTAC776, 2 www . peredovaya . ru/?ref=auk5m3uh
, _____> [23:47:57] ?!
vedmo4ka, Reydon> [23:49:03] )) )))
Denim, > ..
_, konfetik> .. ))) )
, > [23:48:58]
, > , ,
_____, >
Denim, > ?
, Denim> !!!!!! !!!!!
vedmo4ka, Denim> [23:49:30] ....
Reydon, vedmo4ka>
, sweet_imp>
, > !!!!!!!
, >
Sweet_Imp, > ? .
, Reydon> .....
vedmo4ka, Reydon> [23:50:10] )) )))
_, > . ?
, Sweet_Imp> .)
, >
vedmo4ka, _____> ?
, _____> !
, Denim>
Sweet_Imp, > )
, > ?)
, Denim> , ,
, > !!!!
Loveress, MisterXXX> , , ... ... ....
, _> , - ...
, > !
, Sweet_Imp> [23:51:42]
Reydon, vedmo4ka>
, Denim> ,
Denim, vedmo4ka> , ) )))[23:52:26]
vedmo4ka, > )))) - )))) )))
_, > ? ?
, > ............
Sweet_Imp, > , )
MFS, > ......... ....... ....
, >
, vedmo4ka> ? ?)
Reydon, > [23:50:43]
, > )))
vedmo4ka, Denim> [23:53:07] ... ))) )))
Denim, > )
, Reydon> ,
vedmo4ka, > [23:53:36] ....
, Denim> ,
vedmo4ka, MFS>
, vedmo4ka> 1 !
, BabyImp>
vedmo4ka, > [23:54:17] ?
vedmo4ka, > [23:54:34] ?
BabyImp, > ! !
, Last Omen> ....
MFS, vedmo4ka> ....
_, > !!!!
, BabyImp> )
Denim, Last Omen> [23:54:15] ?
vedmo4ka, > ... ))) )))
, sweet_imp> ))))))
BabyImp, > , ..........
, > ???
Ponshe, SMS_k@> ?
MFS, vedmo4ka> [23:55:16]
_, > ?
BabyImp, >
vedmo4ka, > [23:54:52] )))) )))
, > ?
Sweet_Imp, > , .
, vedmo4ka> !!!! !!!1
vedmo4ka, MFS> [23:55:42] , ))))
BabyImp, > [23:55:56]
, BabyImp> .
, _> , , ...
SMS_k@, Ponshe>
_____, ff> ....
_, > ... ...
vedmo4ka, > [23:56:08] ..... ))) )) )) ? )
vedmo4ka, MFS> [23:56:39] )))
_, _> [23:56:49]
_____, ff> ...
, > ?)))
, _> ...))))
, vedmo4ka> - !
, [23:57:17]
, ff> ??
vedmo4ka, > [23:57:49] )))
, > [23:57:50]
vedmo4ka, > )))) )))
, vedmo4ka> !!!!!!!
, vedmo4ka> ???
ff, > ????????
MFS, vedmo4ka> ... .... ......
vedmo4ka, > [23:58:38] ))) ))) )))
, ff> ,
_____, ff>
, vedmo4ka> !!!!
vedmo4ka, > [23:58:56] )) ? )))
, vedmo4ka> !!!!!!!
vedmo4ka, MFS> [23:59:05] ...
vedmo4ka, > [23:59:36] ? )))
, _> !